Dyplom ukończenia studiów // Studienabschlusszeugnis

PL: Hej! Kryzys koronawirusa jest bardzo trudnym czasem dla nas wszystkich... ale w całej tej sytuacji jestem wdzięczna Bogu, że z powodzeniem ukończyłam studia 18 lutego przed wybuchem pandemii i że mogłam pisać moją pracę dyplomową w listopadzie na lotnisku we Frankfurcie. Dzisiaj obie te rzeczy nie byłyby możliwe, ani też nie wiadomo, ile czasu ta cała sytuacja potrwa... Prawie miałam łzy w oczach, kiedy przeczytałam e-mail, że nasza ceremonia ukończenia szkoły i rozdania dyplomów została odwołana, ale cieszę się, że mimo wszystko mogłam otrzymać swój dyplom...

DE: Hey! Die Coronavirus-Krise ist für uns alle sehr schlimm... aber ich bin in der ganzen Situation dem Gott dafür dankbar, dass ich mein Studium noch vor der Corona-Zeit am 18. Februar erfolgreich abgeschlossen habe und dass ich meine Abschlussarbeit im November am Frankfurter Flughafen schreiben durfte. Heute wäre Beides nicht mehr möglich, man weiß auch nicht, wie lange es noch dauern wird... Ich hatte fast Tränen in den Augen, als ich die E-Mail gelesen habe, dass unsere Abschlussfeier entfällt, aber ich bin einfach glücklich, dass ich noch mein Zeugnis bekommen konnte...