Jeden dzień z Follow Me // Ein Tag mit dem Follow Me

PL: Cześć! Jak już wam pisałam, korzystam z okazji, że jestem na lotnisku i poznaję różne zawody na płycie lotniska. Tak było także dzisiaj. Zawsze chciałam przejechać się z jednym z kierowców Follow Me i dowiedzieć się więcej o tej pracy. Samoloty parkują na lotniskach w określonych, oznakowanych miejscach postojowych, aby umożliwić płynny załadunek i rozładunek, a także bezproblemowy ruch pasażerski. Piloci, którzy przylatują z całego świata, mogą nie wiedzieć, gdzie dokładnie rolować i parkować, pomimo przygotowania do lotu. Aby nie zakłócać ogólnych operacji lotniczych, Follow Me pokazuje pilotowi drogę. Zapobiega to błędom i wypadkom. Samochód Follow Me (żółto-czarny) jest również zamawiany, jeśli np. obce pojazdy (np. usługodawcy zewnętrzni lub ciężarówki) przybędą na płytę lotniska i muszą zostać poinstruowane lub wyprowadzone. Nawet przed holowanym samolotem zwykle znajduje się taki samochód, który pokazuje i toruje drogę samolotowi oraz maszynie go ciągnącej.

DE: Hallo! Wie ich euch schon beschrieben habe, nutze ich die Gelegenheit aus, dass ich am Flughafen bin und lerne verschiedene Vorfeld-Berufe kennen. So war es auch heute. Schon immer wollte ich bei einem der Follow Me-Fahrer mitfahren und mehr über diesen Job zu erfahren. Flugzeuge parken auf Flughäfen an bestimmten, gekennzeichneten Parkpositionen, um eine reibungslose Be- und Entladung sowie einen unproblematischen Passagierverkehr zu ermöglichen. Piloten, die aus der ganzen Welt einfliegen, wissen möglicherweise trotz Flugvorbereitung nicht, wo exakt gerollt und geparkt werden muss. Um den Gesamtflugbetrieb nicht zu stören, weist daher der Follow Me dem Piloten direkt den Weg. Dies verhindert Irrtümer und Unfälle. Ein Follow Me-Wagen (ein gelb-schwarzes Auto) wird auch bestellt, wenn fremde Fahrzeuge (z.B. externe Dienstleister oder LKWs) aufs Vorfeld kommen und eingewiesen werden müssen. Auch vor geschleppten Flugzeugen fährt in der Regel so ein Wagen, der dem Flugzeug sowie dem Flugzeugschlepper den Weg zeigt und freiräumt.