Roczne walne zgromadzenie // Jahreshauptversammlung - 28.05.2019

PL: Witajcie! Dziś w Jahrhunderthalle we Frankfurcie odbyło się roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Fraport AG. Wraz z innymi kolegami miałam za zadanie opiekować się stanowiskiem  „Ja-zu-FRA” („Tak dla FRA!”) w dniu tego wydarzenia. Inicjatywa „Tak dla FRA!” wspiera region Ren-Men, umieszczając pozytywne aspekty lotniska we Frankfurcie w centrum jego komunikacji. „Tak dla FRA!” została założona przez Lufthansę, Fraport i Condor w 2012 roku, aby w pozytywnym świetle ukazać lotnisko we Frankfurcie i region Ren-Men. „Tak dla FRA!” chce zachwycić i zaciekawić ludzi lotniskiem we Frankfurcie, nie wykluczając drażliwych problemów, takich jak hałas powodowany przez samoloty. Przy stanowisku „Tak dla FRA!” byłam także jedną z osób kontaktowych dla akcjonariuszy i rozdawałam im prezenty. Oczywiście mogłam wziąć udział w zgromadzeniu i wsłuchać się w aktualnie dyskutowane sprawy. Na koniec odbył się festyn dla wszystkich zaangażowanych wolontariuszy i pomocników. To było bardzo ciekawe wydarzenie i cieszę się, że miałam możliwość wzięcia w nim udziału.

DE: Hallo! Heute fand in der Jahrhunderthalle in Frankfurt die Jahreshauptversammlung der Fraport AG statt. Gemeinsam mit anderen Kollegen hatte ich die Aufgabe, am Veranstaltungstag den „Ja-zu-FRA-Stand“ zu betreuen. Die Initiative „Ja zu FRA!“ unterstützt die Region Rhein-Main, indem sie die positiven Aspekte des Frankfurter Flughafens in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation setzt. „Ja zu FRA!“ wurde 2012 gemeinsam von Lufthansa, Fraport und Condor ins Leben gerufen, um ein Zeichen zu setzen für den Flughafen Frankfurt und die Region Rhein-Main. „Ja zu FRA!“ möchte die Menschen für den Flughafen Frankfurt begeistern, ohne sensible Themen, wie zum Beispiel die Belastungen durch Fluglärm, auszuklammern. Wir waren auch Ansprechpartner der Aktionäre vor Ort und verschenkten an sie Give-Aways. Natürlich konnte ich an der Jahreshauptversammlung teilnehmen und mir die aktuellen Themen anhören, die derzeit diskutiert wurden. Am Ende gab es ein Helferfest für alle beteiligten freiwilligen Helfer. Es war eine sehr interessante Veranstaltung und ich bin froh, dass ich die Gelegenheit hatte, daran teilzunehmen.