Festival4Family, Commerzbank Arena - 26.05.2019

PL: Witajcie! Dziś mam za sobą bardzo wyczerpujący, ale zarazem ciekawy dzień. Na stadionie Commerzbank-Arena we Frankfurcie odbył się Festival4Family dla ok. 32 000 odwiedzających, czyli co roku odbywający się festyn dla całych rodzin. Niezliczone zajęcia praktyczne, występy sportowe, znane osobistości jako goście i wiele więcej...  Wielu partnerów i wystawców miało podczas tego wydarzenia swoje stanowiska. Tak było też z lotniskiem we Frankfurcie, które jako partner miało swoje własne stoisko, którym się wraz z innymi kolegami z pracy opiekowałam. Głównym moim zadaniem było prowadzenie quizu dla dzieci oraz rozdawanie upominków. Byłam także osobą kontaktową odnośnie wycieczek po płycie lotniska.

DE: Hallo! Heute habe ich einen sehr anstrengenden, aber interessanten Tag hinter mir. In der Frankfurter Commerzbank-Arena fand das Festival4Family für rund 32.000 Besucher statt, ein jährliches Festival für die ganze Familie. UnzähligeMitmach-Aktionen, Sportacts, Stargäste und vieles mehr ... Viele Partner und Aussteller hatten während dieser Veranstaltung ihren Stand. Dies war auch beim Frankfurter Flughafen der Fall, der als Partner einen eigenen Stand hatte, den ich zusammen mit anderen Kollegen betreute. Meine Hauptaufgabe war ein Kinder-Bilderrätsel sowie Give-Aways-Ausgabe. Ich war auch Ansprechpartnerin vor Ort bezüglich der Flughafen-Rundfahrten.