Rozpoczęcie budowy terminala 3 // Grundsteinlegung Terminal 3

PL: Witajcie! Dzisiejszy dzień był przełomowy tzn. ważny historycznie, ale i dla mnie bardzo wyczerpujący. Pracowałam przy organizacji dwóch wydarzeń w dwóch miejscach. Pierwsze było jednak wyjątkowe. Fraport AG położyło dziś kamień węgielny pod budowę Terminala 3 na lotnisku we Frankfurcie - jeden z największych prywatnych projektów infrastrukturalnych w Europie. W uroczystości symbolizującej rozpoczęcie budowy wzięło udział wielu ważnych gości z całych Niemiec i Europy. Dla przypomnienia tego kamienia milowego uczestnicy wypełnili i zamurowali kapsułę czasową. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć zarówno w organizacji tego przedsięwzięcia, jak i w całym wydarzeniu.

DE: Hallo! Heute war es ein sehr wichtiger, aber auch anstrengender Tag. Ich habe heute bei zwei Veranstaltungen auf verschiedenen Veranstaltungsflächen gearbeitet. Die erste war jedoch sehr besonders. Die Fraport AG hat heute am Flughafen Frankfurt den Grundstein für das Terminal 3 gelegt – eines der größten privatfinanzierten Infrastrukturprojekte Europas. Zahlreiche Gäste und Bauarbeiter nahmen an der Zeremonie teil, die den Start des Hochbaus symbolisiert. Als Erinnerung an diesen Meilenstein haben Teilnehmer eine Zeitkapsel befüllt und eingemauert. Es hat mich sehr gefreut, dass ich sowohl die Organisation als auch die gesamte Veranstaltung miterleben durfte.