Założenie organizacji non-profit // Gründung einer NPO

Witajcie! Wspólnie z moimi koleżankami z uczelni założyłyśmy fikcyjną organizację non-profit w ramach naszych studiów. Jako grupa pracowałyśmy przez prawie rok nad całym projektem. 21 stycznia 2019 r. przedstawiłyśmy naszą prezentację w jednej z kawiarni we Frankfurcie. Był to wieczór informacyjny o naszym stowarzyszeniu, na który zaproszeni zostali nasi profesorowie oraz inni studenci i goście. Zaprezentowałyśmy nasze myśli przewodnie, formę prawną, strategię marketingową itd. Potem spotkałyśmy się ponownie z moją grupą w lutym na obiad, aby uczcić nasz udany projekt oraz naszą ocenę 1.0 (czyli w Niemczech najlepszą). Ten projekt był naprawdę wspaniałym doświadczeniem!

Hallo! Gemeinsam mit meinen Kommilitoninnen haben wir im Rahmen unseres Studiums eine fiktive Non-Profit-Organisation gegründet. An dem gesamten Projekt haben wir als Gruppe fast ein Jahr lang gearbeitet. Am 21. Januar 2019 haben wir in einem hübschen Café in Frankfurt unsere Präsentation gehalten. Es war ein Infoabend über unseren Verein, zu dem auch unsere Professorinnen, Professoren sowie andere Kommilitonen und Gäste eingeladen wurden. Wir haben dasLeitbild, unsere Rechtsform, Marketingsstrategie, etc. vorgestellt. Dann haben wir uns mit meiner Gruppe nochmal im Februar getroffen und haben uns zum Essen verabredet, um das Projekt und die Note 1,0 zu feiern. Es war ein tolles Erlebnis!