052. Sejm i senat... ;)

5 października byłam w W-wie, by 'zwiedzić' sejm i senat RP. :-) Było bardzo miło, ale 
niestety krótko... :)